REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

nr 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

pn. "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DLA ZDROWIA" 

                           

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 29.01.2019r została zawarta umowa nr 17/I/2019/RL z Gminą Wolsztyn o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Aktywność fizyczna dla zdrowia". Zadanie realizowane będzie w okresie  od maja do końca września 2019r w formie cyklicznych oddziaływań z zakresu kultury fizycznej, których głównym celem jest poprawa aktywności fizycznej i zdrowotnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niepełnosprawnych będących członkami wolsztyńskiego Oddziału PTWzK.

Zaplanowany harmonogram projektu przewiduje cykl 10 godzin zajęć rekreacji ruchowej dla dziesięcioosobowej grupy osób starszych niepełnosprawnych oraz cykl 10 godzin zajęć aktywności fizycznej w wodzie Aqua-Aerobik dla gdziesięcioosobowej grupy osób starszych niepełnosprawnych.
Wszelkie informacje związane z realizacją rozpoczętego zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14 w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

...............................................................................................