REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
WSPIERANEGO PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO

"AKTYWNA REHABILITACJA DLA ZDROWIA"

 

Zaplanowany harmonogram projektu skierowany jest do członków wolsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i przewiduje realizację poniższych zadań z zakresu działań rehabilitacyjno-terapeutycznych:

 Zadanie 1 – cykl zajęć rehabilitacji ruchowej dla 20 osób niepełnosprawnych w wieku 50+ (20 godzin zajęć dla każdej z dwóch 10-osobowych grup ćwiczeniowych). Ogółem 40 godzin zajęć w okresie od czerwca do grudnia 2018r.
 Zajęcia realizowane są przez magistra fizjoterapii na terenie sali rehabilitacji ruchowej i sali kinezyterapii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „RAF-MED” w Wolsztynie.

 Zadanie 2 – cykl zajęć aktywności ruchowej w wodzie – Aqua-Aerobik dla 30 osób niepełnosprawnych w wieku 50+ (20 godzin zajęć dla każdej z trzech 10-osobowych grup ćwiczeniowych). Ogółem 60 godzin zajęć w okresie od czerwca do grudnia 2018r. Zajęcia realizowane są przez instruktora Aqua-Aerobik na terenie pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

Rekrutacja uczestników do proponowanego zadania publicznego została przeprowadzona w sposób otwarty  w okresie do 31.05.2018r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego .

Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne spełniających następujące kryteria:

Oferent zakłada, że można być jednocześnie uczestnikiem opisanego wyżej Zadania 1 oraz Zadania 2. O kolejności wpisu na listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową do poszczególnych zadań decydowała  kolejność zgłoszeń. 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

(wszystkie zajęcia rozpoczynamy od ostatniego tygodnia czerwca 2018r. zgodnie z poniższym harmonogramem)

 

Rehabilitacja ruchowa - sala gimnastyczna (20 godzin zajęć dla każdej grupy)

 

GR. I

GR. II

środa - godz. 19.00

piątek - godz. 19.00Aktywność ruchowa w wodzie Aqua-Aerobik - basen miejski (20 godzin zajęć dla każdej grupy)

GR. I

GR. II

GR. III

czwartek - godz. 10.00

czwartek - godz. 9.00

poniedziałek - godz. 19.00

 


 

REALIZACJA ZAJĘĆ
(fotorelacja z aktualnie prowadzonych zajęć)