REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO w 2018r.

"AKTYWNOŚĆ DLA ZDROWIA"

                                                              

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 08.02.2018r została zawarta umowa z Powiatem Wolsztyńskim o współfinansowanie zadania publicznego pod tytułem "Aktywność dla zdrowia". Projekt zadania publicznego przewiduje wycieczkę turystyczno-krajoznawczą  jako czynną formę spędzania czasu wolnego 40 niepełnosprawnych osób w wieku powyżej 50 roku życia będących członkami wolsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Planowana wycieczka rekreacyjna na trasie Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa (kompleks parkowy z XIXw Pałac, ogrody, 700 ha parku angielskiego, romantyczne mosty nad Nysą) – Schloss Bad Muskau (Zamek po niemieckiej stronie parku) – Mużaków – Łęknica (Park Mużakowski) – Tagebau Nochten (Łużycki Park Głazów Narzutowych).
W zaplanowanej wycieczce weźmie udział 40 uczestników projektu. Osoby uczestniczące w wycieczce będą wspierane przez wolontariusza przez cały czas jej trwania. Uczestnicy wycieczki w czasie jej trwania otrzymają 1 ciepły posiłek.
Termin wycieczki – 
21 czerwiec 2018r.

Wszelkie informacje związane z realizacją zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14
w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

................................................................................................................................................................................

WYCIECZKA DO PARKU MUŻAKOWSKIEGO

W dniu 21.06.2018r członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Parku Mużakowskiego. W czasie dwugodzinnego spaceru po parku krajobrazowym mieliśmy okazję obejrzeć wiele malowniczych budowli parkowych wtapiających się w krajobraz parku. Szczególne wrażenie zrobił na nas Zamek Pucklera noszący nazwę Schloss Bad Muskau stojący po stronie niemieckiej zaraz za Nysą Łużycką.