REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

pn. "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DLA ZDROWIA"  (2018r)

                           

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 31.01.2018r została zawarta umowa nr 20/I/2018/RL z Gminą Wolsztyn o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Aktywność fizyczna dla zdrowia". Zadanie realizowane będzie w okresie  od maja do końca września 2018r w formie cyklicznych oddziaływań z zakresu kultury fizycznej, których głównym celem jest poprawa aktywności fizycznej i zdrowotnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niepełnosprawnych będących członkami wolsztyńskiego Oddziału PTWzK.

Zaplanowany harmonogram projektu przewiduje cykl 10 godzin zajęć rekreacji ruchowej dla dziesięcioosobowej grupy osób starszych niepełnosprawnych
oraz cykl 10 godzin zajęć aktywności fizycznej w wodzie Aqua-Aerobik dla dziesięcioosobowej grupy osób starszych niepełnosprawnych.
Wszelkie informacje związane z realizacją rozpoczętego zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14 w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

...............................................................................................

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w 2018r

Aktywność fizyczna w wodzie Aqua-Aerobik- basen miejski

 Czwartek, godz. 9.00
17.05.2018r
24.05.2018r
28.06.2018
05.07.2018r
12.07.2018r
19.07.2018r
26.07.2018r
02.08.2018r
09.08.2018r
16.08.2018

Rekreacja ruchowa - sala gimnastyczna

Środa, godz. 18.00
25.05.2018r
08.06.2018r
15.06.2018r
22.06.2018r
29.06.2018r
06.07.2018r
13.07.2018r
20.07.2018r
27.07.2018r
03.08.2018r
10.08.2018r
17.08.2018