REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
WSPIERANEGO PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO

"AKTYWNA REHABILITACJA DLA ZDROWIA"

Zaplanowany harmonogram projektu skierowany jest do członków wolsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i przewiduje realizację poniższych zadań z zakresu działań rehabilitacyjno-terapeutycznych:

 Zadanie 1 – cykl zajęć rehabilitacji ruchowej dla 40 osób niepełnosprawnych w wieku 50+ (15 godzin zajęć dla każdej z pięciu 8-osobowych grup ćwiczeniowych). Ogółem 75 godzin zajęć w okresie od lipca do grudnia 2017r.
 Zajęcia realizowane są przez magistra fizjoterapii na terenie sali rehabilitacji ruchowej i sali kinezyterapii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „RAF-MED” w Wolsztynie.

 Zadanie 2 – cykl zajęć aktywności ruchowej w wodzie – Aqua-Aerobik dla 24 osób niepełnosprawnych w wieku 50+ (20 godzin zajęć dla każdej z trzech 8-osobowych grup ćwiczeniowych). Ogółem 60 godzin zajęć w okresie od lipca do grudnia 2017r. Zajęcia realizowane są przez instruktora Aqua-Aerobik na terenie pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

 

Rekrutacja uczestników do proponowanego zadania publicznego została przeprowadzona w sposób otwarty  w okresie do 30.06.2017r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego .

 

Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne spełniających następujące kryteria:

Oferent zakłada, że można być jednocześnie uczestnikiem opisanego wyżej Zadania 1 oraz Zadania 2. O kolejności wpisu na listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową do poszczególnych zadań decydowała  kolejność zgłoszeń. 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

(wszystkie zajęcia rozpoczynamy od 3 lipca 2017r. zgodnie z poniższym harmonogramem)

Rehabilitacja ruchowa - sala gimnastyczna (15 godzin zajęć dla każdej grupy)

GR. I
GR. II
GR. III GR. IV Gr. V
poniedziałek, godz. 11.00 wtorek, godz. 11.00 środa, godz. 18.30 czwartek, godz. 11.00 piątek, godz. 11.00


Aktywność ruchowa w wodzie Aqua-Aerobik - basen miejski (20 godzin zajęć dla każdej grupy)

GR. I GR. II GR. III
środa, godz. 9.00 środa, godz. 10.00 czwartek, godz. 18.00

 

REALIZACJA ZAJĘĆ
(fotorelacja z aktualnie prowadzonych zajęć)

Aktywność ruchowa w wodzie Aqua-Aerobik

Rehabilitacja ruchowa - sala gimnastyczna