REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO w 2017r.

"AKTYWNOŚĆ DLA ZDROWIA"

                                                              

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 13.02.2017r została zawarta umowa z Powiatem Wolsztyńskim o współfinansowanie zadania publicznego pod tytułem "Aktywność dla zdrowia". Projekt zadania publicznego przewiduje wycieczkę turystyczno-krajoznawczą  jako czynną formę spędzania czasu wolnego 40 niepełnosprawnych osób w wieku powyżej 50 roku życia będących członkami wolsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Proponowana wycieczka „Szlakiem winnego grodu” ma charakter krótkotrwałej rekreacji edukacyjno-turystycznej, aktywnej formy fizycznego i psychicznego wypoczynku starszych osób niepełnosprawnych poprawiającej samopoczucie i usuwającej zmęczenie. Szczegółowy harmonogam wycieczki zakłada jednodniowy wyjazd do Zielonej Góry - zwiedzanie Centrum Nauki Keplera (planetarium) wraz z Centrum Przyrodniczym (możliwość zbadania własnego słuchu, pamięci czy pracy serca). Uczestnicy wycieczki w czasie jej trwania otrzymają 1 ciepły posiłek.
Planowany termin wycieczki – czerwiec 2017r.
Wszelkie informacje związane z realizacją zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14
w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

...............................................................................................

09.06.2017r

Zaplanowaną wycieczkę rozpoczynamy wyjazdem z Wolsztyna o godzinie 9.30. Pierwszy etap to przyjazd do portu lotniczego Zielona Góra-Babimost. Po szczegółowej odprawie lotniczej wjeżdżamy na płytę lotniska i zwiedzamy pomieszczenia lotniskowej straży pożarnej - poznajemy jej wyposażenie a także mamy możliwość obejrzenia krótkiej akcji gaśniczej. Następny etap naszej wycieczki to Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze gdzie mamy możliwość obejrzenia filmu prezentującego tajemnice ciemnej materii we Wszechświecie. Kolejny etap to nowoczesna placówka edukacyjna, która bawi ucząc i ucząc bawi - Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze gdzie poznajemy ciekawe zjawiska z zakresu różnych dziedzina nauki. Po wyczerpującym dniu jedziemy na obiad do Karczmy Taberskiej w Janowcu pod Babimostem gdzie zostajemy poczęstowani tradycyjnymi potrawami restauracji.