REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO w 2017r.

"POPRZEZ PRAKTYCZNĄ EDUKACJĘ DO WŁASNEJ AKTYWNOŚCI"

                                                              

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 13.02.2017r została zawarta umowa z Powiatem Wolsztyńskim o współfinansowaniu zadania publicznego pod tytułem "Poprzez praktyczną edukację do własnej aktywności". Celem głównym zadania publicznego jest organizacja czasu wolnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz tworzenie działań umożliwiających rozwijanie nowych zainteresowań odpowiadających problemom i potrzebom beneficjentów projektu.
Zaplanowana edukacja, aktywizacja oraz organizacja czasu wolnego dla osób starszych będzie odbywała się poprzez:
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od marca do końca października 2017r.
Projekt będzie realizowany z członkami wolsztyńskiego Oddziału PTWzK posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i mieszkającymi na terenie powiatu wolsztyńskiego.
Wszelkie informacje związane z realizacją zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14 w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00
lub pod numerem telefonu 604411101.

............................................................................................... 

28.03.2017r

Rozpoczynamy artystyczno-plastyczny cykl zajęć warsztatowych  ze znaną  plastyczką ziemi wolsztyńskiej Panią Anetą Początek. Pierwsze zajęcia to "paspartu" wykonywane przez każdego uczestnika zajęć. Dla niektórych to pierwsze tego typu zajęcia po wielu latach zakończonej edukacji plastycznej w szkole. Po pierwszych trudnościach zaczynamy odważnie wykonywać swoje prace a Pani Aneta wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

13.06.2017r

Rozpoczynamy cykl tematycznych spotkań  specjalistycznych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Pierwsze zajęcia dotyczą wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W sposób praktyczny poznajemy podstawowe zasady resuscytacyjne u dzieci i dorosłych oraz ocenę poszkodowanego., 

04.07.2017r

 

Warsztaty artystyczno-plastyczne zakończył uroczysty wernisaż powarsztatowy zorganizowany na terenie Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Prowadząca zajęcia warsztatowe zaprezentowała prace wykonane w czasie trwania warsztatów i wskazała na duże zaangażowanie ich autorów. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Wolsztynie  uczestnicy wernisażu zostali zaproszeni na poczęstónek kawowy do ogrodów Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie.

12.09.2017r

K
olejne zajęcia z cyklu spotkań ze specjalistami. Tym razem zajęcia prowadziła dietetyk Pani mgr Wioleta Zięciak. Dowiedzieliśmy się jakie zmiany fizjologiczne zachodzą w organizmie wraz z wiekiem i w związku z tym jakie czynniki modyfikują dietę osoby starszej. Pani dietetyk w oparciu o piramidę żywieniową przedstawiła nam ogólne zalecenia żywieniowe dotyczące osób starszych, osób z licznymi problemami zdrowotnymi takimi jak: cukrzyca, osteoporoza, niedożywienie, nadwaga i otyłość, nadciśnienie tętnicze. Mogliśmy wspólnie zastanowić się nad modyfikacją stylu naszego życia i doborem właściwej diety i składników pokarmowych naszego pożywienia.

19.09.2017r


 
Kolejne realizowane zadanie z naszego projektu to spotkanie z pielęgniarką środowiskową. Pani Dorota Kulus zwróciła naszą uwagę na problematykę ciśnienia tętniczego, jego systematyczny pomiar. Omówiła także występujący często problem zachorowań na cukrzycę i występujący nadmiar cholesterolu i jego normy.
W części praktycznej mieliśmy możliwość wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego.


26.09.2017r


 
Zajęcia z neurologopedą - zaproszona Pani Danuta Derwich omówiła tematykę związaną z higieną głosu - zwłaszcza osób starszych. Zwróciła uwagę na zagrożenia jakie mogą wynikać z braku dbania o głos starczy, przzedstawiła sposoby unikania nadwyrężania swojego głosu, jak mówić aby nienadwyrężać strun głosowych, żeby słuchanie nas sprawiało przyjemność i budziło zaciekawienie.  Jak dbać o swój głos, podstawowe narzędzie komunikacji.

05.10.2017r


 
Kolejne zajęcia edukacyjne to spotkanie z lekarzem - Panem Norbertem Przygockim., który przedstawił problemy związane z chorobami wieku starszego a w szczególności wynikające z zaburzeń neurologicznych. Po wykładzie mieliśmy okazję do zadawania pytań związanych z naszymi dolegliwościami chorobowymi a także do dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem służby zdrowia.

12.10.2017r

Kolejny cykl zajęć z profilaktyki prozdrowotnej - tym razem z fizjoterapeutą. Wcześniej zakończyły się systematyczne zajęcia rehabilitacji ruchowej realizowane w ramach innych projektów, w czasie których uczestnicy zajęć w sposób praktyczny realizowali zaplanowany dla każdego uczestnika indywidualny cykl ćwiczeń rehabilitacyjnych. Prowadząca zajęcia rehabilitacji ruchowej Pani mgr Patrycja Kaźmierczak omówiła rolę aktywności ruchowej w promocji zdrowia u osób starszych. Przedstawiła także znaczenie ruchu w profilaktyce chorób układu krążenia, otyłości i osteoporozy. Zachęcała wszystkich uczestników do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu tak by w przyszłości móc cieszyć się dobrym zdrowiem nie tylko fizycznym ale również psychicznym.

26.10.2017r

Kolejne zajęcia  edukacyjne to spotkanie z psychologiem klinicznym Panią Dautą Wielińską. Pani psycholog omówiła problem depresji - choroby XXI wieku. ze szczególnym zwróceniem uwagi na występowanie tej choroby wśród osób starszych., często osamotnionych. Uczuliła nas na występowanie symptomów tej choroby, zaprezentowała sposoby unikania i przeciwdziłania pierwszym jej objawom. Zaprosiła wszystkich uczestników spotkania do dużej aktywności społecznej i fizycznej jako decydującej formy przeciwdziałania objawom depresji.