REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

nr 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

pn. "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DLA ZDROWIA" 

                           

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 02.02.2017r została zawarta umowa nr 2/II/2017/RL z Gminą Wolsztyn o wsparcie realizacji zadania publicznego
nr 2
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą "Aktywność fizyczna dla zdrowia". Zadanie realizowane będzie w okresie  od kwietnia do końca września 2017r w formie cyklicznych oddziaływań z zakresu kultury fizycznej, których głównym celem jest poprawa aktywności fizycznej i zdrowotnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niepełnosprawnych będących członkami wolsztyńskiego Oddziału PTWzK.

Zaplanowany harmonogram projektu przewiduje cykl 10 godzin zajęć rekreacji ruchowej dla każdej z dwóch ośmioosobowych grup osób starszych niepełnosprawnych oraz cykl 12 godzin zajęć aktywności fizycznej w wodzie dla 16 osób starszych niepełnosprawnych.
Wszelkie informacje związane z realizacją rozpoczętego zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14 w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

...............................................................................................

FOTORELACJA Z ZAJĘĆ
 

...............................................................................................

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Rekreacja ruchowa - sala gimnastyczna

GR. I (wtorek, godz. 11.00) GR. II (środa, godz. 19.00
25.04.2017r 26.04.2017r
23.05.2017r 24.05.2017r
30.05.2017r 31.05.2017
06.06.2017r 07.06.2017r
20.06.2017r 21.06.2017r
04.07.2017r 05.08.2017r
18.07.2017r 19.08.2017r
01.08.2017r 02.08.2017r
08.08.2017r 09.08.2017r
29.08.2017r 30.08.2017r
 

Aktywność fizyczna w wodzie - basen miejski

Gr. I (czwartek, godz. 19.00) Gr. II (poniedziałek, godz. 11.00)
20.04.2017r 24.04.2017r
04.05.2017r 01.05.2017r
18.05.2017r 15.05.2017r
01.06.2017r 29.05.2017r
15.06.2017r 12.06.2017r
29.06.2017r 26.06.2017r
13.07.2017r 10.07.2017r
27.07.2017r 24.07.2017r
10.08.2017r 07.08.2017r
24.08.2017r 21.08.2017r
31.08.2017r 04.09.2017r
14.09.2017r 18.09.2017r