REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016r.

"POPRZEZ PRAKTYCZNĄ EDUKACJĘ DO WŁASNEJ AKTYWNOŚCI"

                                                              

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze informuje, że w dniu 03.02.2016r została zawarta umowa z Powiatem Wolsztyńskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poprzez praktyczną edukację do własnej aktywności". Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.02.2016r do dnia 31.12.2016r. Zadanie skierowane jest do członków wolsztyńskiego Koła PTWzK. Celem projektu jest podniesienie jakości życia 20 osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań na rzecz ich poprawy funkcjonowania społecznego, wspierania aktywności fizycznej i edukacji komputerowej. Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w cyklu zaplanowanych spotkań edukacji informatycznej oraz będzie uczestnikiem 2 wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych. Rekrutacja uczestników zadania publicznego rozpocznie się w marcu a rozpoczęcie zajęć planujemy w czerwcu br. Wszelkie informacje związane z realizacją rozpoczętego zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Koła PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14 w każdy czwartek tygodnia w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

...............................................................................................

24.06.2016r

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy praktyczną realizację zadania publicznego wspieranego przez Powiat Wolsztyński. W ramach pierwszego zadania zgodnie z ofertą turystyczną Markowego Produktu Turystycznego TurKol wyjechaliśmy pociągiem RETRO na trasę Wolsztyn - Rakoniewice - Wolsztyn. Pogoda wspaniała z temperaturą ok. 30 stopni Celsjusza. Dla wielu z nas była to okazja przypomnienia sobie jazdy starymi wagonami. Po dotarci do Rakoniewic mieliśmy godzinę czasu na zwiedzenie rynku rakoniewickiego i poczęstunek lodowy. Po powrocie czekał na nas piknik z grochówką i kiełbasą na Skansenie Budownictwa Ludowego w Wolsztynie. Była także okazja do zwiedzania skansenu oraz wspólny śpiew z akompaniamentem akordeonu.

...............................................................................................

25.07.2016r - 29.07.2016r

Rozpoczynamy realizację kolejnych działań w ramach zadania publicznego "Poprzez praktyczną edukację do własnej aktywności" współfinansowanego przez Powiat Wolsztyński. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się warsztaty komputerowe, których celem jest podniesienie umiejętności uczestników z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu jako szerokiego źródła wiedzy i e-komunikacji.
Planowane są cztery moduły szkoleniowe:

W zajęciach uczestniczy 20 beneficjentów naszego projektu. Łącznie zaplanowano 10 godzin szkolenia komputerowego dla każdej 10 osobowej grupy. Zajęcia odbywają się w udostępnionej sali komputerowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2 grupach dziesięcioosobowych po 2 godziny dziennie (5 dni szkoleniowych dla każdej grupy) i prowadzone są przez Panią Małgorzatę Szpoper - informatyka.
Po zakończeniu zajęć przewidziane jest uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności komputerowe.

...............................................................................................

29.09.2016r

Kolejna wycieczka do Gniezna podsumowuje realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Wolsztyński. Trasa wycieczki opierała się głównie o miejsca związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Z przewodnikiem turystycznym zwiedzamy Gniezno jako pierwszą historyczną stolicę Polski oraz miejsce arcybiskupstwa na ziemiach polskich. Duże wrażenie robi zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej oraz Muzeum Państwa Polskiego z prezentacją filmu powstania państwa polskiego w formacie 3D. Następnie zwiedzamy Pola Lednickie nad jeziorem lednickim z Bramą Ryba zwaną Bramą Trzeciego Tysiąclecia oraz Dom Jana Pawła II.